Meža apsaimniekošana

  • Meža inventarizācijas veikšana
  • Cirsmu dastošana un stigošana
  • Meža īpašumu apsekošana
  • Meža apsaimniekošanas plānu izstrāde
  • Konsultācijas mežsaimniecības jautājumos
  • Eiropas Savienības finansējuma apgūšana

Mežsaimnieciskie darbi

  • Meža atjaunošanas un apmežošanas darbi
  • Jaunaudžu kopšanas darbi
  • Jaunaudžu aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem – apstrāde ar repalentiem
  • Meža īpašuma sakopšana un šķeldas materiālu realizēšana

Meža īpašumu un cirsmu pārdošana

Šis pakalpojums nodrošina meža īpašniekam cirsmas, vai meža īpašuma pārdošanu par visaugstāko tā brīža tirgus cenu. Nereti mežu īpašniekiem nav informācijas un zināšanas par mežu cirsmu un mežu īpašumu tirgus vērtību, kā rezultātā cirsmas un īpašumi tiek pārdoti par starpnieku piedāvāto cenu, nevis tiek samaksāta patiesā tirgus vērtība. Šādos gadījumos pārdevējs var ciest ievērojamus zaudējumus par kuriem pats nemaz nenojauš. Sadarbojoties ar uzņēmumu Meža Vērtētājs – klienti, kuri vēlas pārdot augošus kokus (cirsmas), vai visu savu īpašumu, vienojoties par pakalpojuma cenu var saņemt godīgu, caurskatāmu un pats galvenais – klientam izdevīgu pārdošanas darījuma pakalpojumu.

Cirsmu pārdošana: uzņēmuma kompetenti darbinieki veic cirsmu sagatavošanu – dabā tiek iezīmēta paredzamās cirsmas robežas un veikta katra koka uzmērīšana. Vadoties pēc krājas (augošu koku),   sortimentācijas, tiek noteikta tā brīža tirgus cena un iegūta patiesa informācija par cirsmas vērtību, kā rezultātā no meža īpašnieka cirsma tiek nopirkta par reālo tirgus cenu.

Meža īpašumu pārdošana: lai veiksmīgi pārdotu meža īpašumu un saņemtu par to augstāko iespējamo cenu nepietiek vien zināt īpašuma platību un augošo koku sugas un to vecuma struktūru. Tikai pārzinot tirgus attīstības tendences, zinot tirgus dalībniekus un ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, iespējamo īpašuma vērtības pieaugumu nākotnē un citus ļoti būtiskus apstākļus ir iespējams par īpašumu pieprasīt un saņemt adekvātu samaksu. Izvērtējot un pārzinot iepriekšminētos nosacījumus uzņēmuma darbinieki var palīdzēt Jums ar savu kompetenci, zināšanām un pieredzi pārdot meža īpašumu par ievērojami augstāku cenu.