Uzņēmums Meža Vērtētājs ir pakalpojumu sniedzējs privāto mežu īpašniekiem un uzņēmumiem, kuri strādā mežsaimniecības jomā.

Uzņēmums ir dibināts 2006. gadā , sākotnēji tā pamatdarbība bija meža inventarizācijas (taksācijas) pakalpojumu sniegšana privāto mežu īpašniekiem. Redzot mežu īpašnieku interesi un pieprasījumu pēc dažādu pakalpojumu saņemšanas vienuviet, uzņēmums ir paplašinājis sniegto pakalpojumu klāstu. Lai saņemtu konsultācijas par meža apsaimniekošanu, izstrādātu meža apsaimniekošanas plānu, veiktu meža inventarizācijas darbus, pārdotu meža īpašumus, vai cirsmas, risinātu ar saimniecisko darbību saistītos jautājumus, meža īpašnieki visus uzskaitītos pakalpojumus tagad var saņemt uzņēmumā Meža Vērtētājs.

Jauns un nozīmīgs pakalpojums ko nodrošina uzņēmums Meža Vērtētājs privāto mežu īpašniekiem ir cirsmu un meža īpašumu sagatavošana pārdošanai – sīkāk ar šo pakalpojumu Jūs variet iepazīties zem sadaļas pakalpojumi.

 

Vērtības

Mūsu uzņēmuma vērtības ir klientu uzticība, ilgtermiņa sadarbība un ilgtspējīga, videi draudzīga meža apsaimniekošana, kas rūpējas, lai meža vērtības tiktu saglabātas, atjaunotas un nodotas tālāk nākamajām paaudzēm.

Darbības principi

Sadarbojoties ar uzņēmumu Meža Vērtētājs mēs garantējam, ka visi sniegtie pakalpojumi būs:

  • Videi draudzīgi
  • Godīgi un klientam caurskatāmi
  • Izpildīti savlaicīgi un kvalitatīvi
  • Balstīti uz abpusēja izdevīguma principa
  • Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai